Chạy tự động VBA Macro hàng ngày như thế nào?

Làm thế nào để chạy tự động VBA Macro hàng ngày? Đầu tiên chúng ta cần tạo một tập tin .VBS (Visual Basic Script) để hướng dẫn tự động hóa cho Macro. Bạn có thể...

Đồng bộ dữ liệu OneDrive

OneDrive là một dịch vụ lưu trữ dữ liệu nền tảng điện toán đám mây của Microsoft. Để đơn giản việc lưu trữ và sử dụng OneDrive cho phép cài đặt ứng dụng OneDrive Desktop...

Gửi mail tự động với Mail Merge trong Word

Để cá nhận hóa email chúng ta có thể dùng chức năng Mail Merge trong Microsoft Word. Tính năng này cho phép giáo viên gửi thư / email tự động phục vụ việc mời họp...

Đối tượng TextBox trong VBA Excel

Một trong số các Control hay sử dụng trong VBA Excel đó là TextBox Control TextBox sau khi đưa vào Form chúng ta nên đặt tên có tiền tố là txt Để có thể tạo Text...

Linh hoạt báo cáo với Pivot Table trong Excel

Làm thế nào để xoay một Pivot Table với các hàng (Rows) chở thành cột (Colunms) dạng bảng như trong báo báo để linh hoạt với các số liệu Excel Lựa chọn vùng dữ liệu...

Cho phép nhiều lựa chọn Drop-down List với VBA

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện nhiều lựa chọn trong danh sách thả xuống Excel mà không lặp lại. Đầu tiên chúng ta cần tạo danh sách thả xuống...

Tạo Form đăng nhập cho phép lựa chọn ngôn ngữ với VBA

https://az.edu.vn/training-materials/vba/Login with VBA.xlsm.

Aivosto ứng dụng review code Visual Basic tự động

Một ứng dụng khá hữu ích cho những người lập trình Visual Basic cho phép review code một cách tự động đó là Aivosto (http://aivosto.com). Để có thể sử dụng chúng ta có thể tải...

Cách khắc phục lỗi COMDLG32.ocx bị thiếu hoặc không hợp lệ

Trong một số trường hợp khi chạy ứng dụng chúng ta thường gặp lỗi "Component 'COMDLG32.OCX' or one of its dependencies not correctly resgistered a file is missing or invalid" Để khắc phục lỗi này...

Lựa chọn lịch trong Excel dùng VBA

Ứng dụng VBA để popup lịch lựa chọn điền giá trị vào ô định trước Ứng dụng bao gồm Form ("frmCalendar"); Module ("modCalendar") và Class ("clsLabel") Các bạn có thể download ví dụ mẫu tại https://az.edu.vn/training-materials/vba/Calendar.xlsm.
- Advertisement -

Recent Posts