Cài đặt phần mềm giáo dục cho bảng tương tác MozaBook

Cài đặt phần mềm giáo dục cho bảng tương tác MozaBook chúng ta truy cập địa chỉ https://www.mozaweb.com/vi/mozabook.php?cmd=download Lựa chọn "Tạo tài khoản mới" Nên "Chặn" kho vn.mozaweb.com muốn Biết vị trí của bạn Nhập thông tin...

Chuyển từ Microsoft Word sang Powerpoint

Một tính năng ẩn khá hữu ích trong Microsoft Word đó là chuyển từ Word sang Powerpoint giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian xây dựng bài trình chiếu (Presentation) Để có thể bật...

Cài đặt mBlock 3.4.11

Để bắt đầu lập trình IoT với mBlock Arduino đầu tiên chúng ta cần tải mBlock 3.4.11 về và tiến hành cài đặt rồi lựa chọn "Yes" Lựa chọn ngôn ngữ và click "Ok" Tick "I...

Khảo sát với Google Forms

Phiếu khảo sát bằng giấy vẫn thường sử dụng Truy cập địa chỉ https://forms.google.com Tạo mới khảo sát bằng cách Click "New Blank" Điền thông tin khảo sát và thêm mới câu hỏi Câu hỏi với các phương...

Tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ hội nhập và phát triển

Đối tượng tập huấn Giáo viên Tin THCS và Giáo viên cốt cán Khung chương trình Ngày thứ nhất 07:30-08:00: Đón tiếp đại biểu 08:00-08:05: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 08:05-08:30: Phát...
- Advertisement -

Recent Posts