Kỹ sư SCADA Junos Associate – JNCIA-Junos

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các yêu cầu về kiến thức nền tảng về hệ điều hành JUNOS (Juniper Operation System) và cấu trúc định tuyến (Routing), chuyển mạch (Switching) trên...
- Advertisement -

Recent Posts