Làm quen với Scratch

Lập trình Scratch là một công cụ lập trình phổ thông dành riêng cho trẻ em ở độ tuổi từ 7 - 13 tuổi được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm Lifelong Kindergarten...

Lập trình Scratch căn bản

Lập trình Scratch là một công cụ lập trình phổ thông dành riêng cho trẻ em ở độ tuổi từ 7 - 13 tuổi được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm Lifelong Kindergarten...
- Advertisement -

Recent Posts