Biến và kiểu biến trong Python

Nguồn tham khảo: https://www.learnpython.org/en/Variables_and_Types

Chú thích code trong Python

Chú thích Code có quan trọng? Chú thích code cực kỳ quan trọng, nó giúp truyền đạt ý tưởng, nội dung, chức năng dòng code bạn viết ra. Khi người khác đọc họ có thể...

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python Ngôn ngữ Python được Guido van Rossum tạo ra cuối năm 1990. Python khá giống Perl, Ruby, Smalltalk và Tcl. Python được phát triển trong một dự...

Cài đặt môi trường Python

Download và cài đặt môi trường Python Truy cập https://www.python.org và lựa chọn Download bản tương thích với Hệ điều hành của bạn Chạy file vừa tải về, tick "Add Python 3.8 to PATH" và lựa...

Lập trình Python cơ bản

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python Cài đặt môi trường Python Chạy file Python Hello, World! Python Coding Convention Chú thích code trong Python Biến (Variable) trong Python Kiểu số trong Python Kiểu chuỗi trong Python Variables and Types List trong...

Lập trình Python với PyCharm Community Edition

PyCharm Community Edition là bộ công cụ cho phép viết code Python rất tiện lợi đối với lập trình viên. Để cài đặt chúng ta truy cập https://www.jetbrains.com/pycharm và lựa chọn "Download" Lựa chọn phiên...
- Advertisement -

Recent Posts