Lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020

Kính gửi quý khách hàng và quý vị phụ huynh AZ Edu trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý vị Phụ huynh LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN - CANH TÝ 2020 như...

Cài đặt Tableau

Tải bộ cài Tableau bản Public tại https://downloads.tableau.com/public/TableauPublicDesktop-64bit-2020-2-2.exe hoặc bản Desktop (Trial 14 days) tại https://downloads.tableau.com/tssoftware/TableauDesktop-64bit-2020-2-2.exe Chạy file cài đặt và Tick "I have read and accept the terms of the license agreement" rồi click...

Cài đặt R Studio

Đầu tiên chúng ta cần truy cập https://rstudio.com để tải bộ cài đặt Hoặc có thể tải trực tiếp tại địa chỉ https://download1.rstudio.org/desktop/windows/RStudio-1.3.959.exe Chạy file vừa tải về và lựa chọn "Yes" Lựa chọn "Next" Lựa chọn "Next" Lựa...

Cài đặt ngôn ngữ R

Để cài đặt ngôn ngữ R chúng ta cần truy cập https://www.r-project.org và lựa chọn Download để tải bộ cài về và thực hiện cài đặt. Chúng ta cũng có thể tải trực tiếp về...

Chia sẻ, cộng tác, chuyển quyền sở hữu một Forms

Trong https://forms.microsoft.com chúng ta thấy có "Biểu mẫu của tôi", "Chia sẻ với tôi" và "Biểu mẫu nhóm" Làm thế nào để chúng ta có thể chuyển quyền sở hữu một Forms từ biểu mẫu...

Thiết lập bản ghi DNS cấu hình dịch vụ Office 365 gói A1

Sau khi đã đăng ký sử dụng Office 365 gói A1 chúng ta cần cấu hình bản ghi DNS bằng cách đăng nhập bằng tài khoản quản trị và lựa chọn "Có miền chưa...

Cấu hình DrayTek Vigor 2920 dùng hai đường Internet

Để cấu hình DrayTek Vigor 2920 có thể dùng hai đường Internet cùng lúc backup cho nhau chúng ta cần truy cập http://192.168.1.1 và đăng nhập bằng tài khoản admin Lựa chọn "WAN" → "Internet...

Cài đặt ứng dụng bảng trắng Microsoft

Microsoft Whiteboard là ứng dụng bảng trắng dùng để vẽ trên máy tính miễn phí của Microsoft kết hợp nhiều tính năng khá thú vị cho phép: Ghi chú, vẽ hình, phác thảo và...

Cài đặt .NET Framework 3.5

Chúng ta truy cập https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150 để tải bộ cài đặt Lựa chọn "Download" tải bộ cài đặt về và chạy Lựa chọn "Yes" Lựa chọn "Download and Install this feature" Hoàn tất cài đặt, lựa chọn "Done"

Cài đặt ứng dụng giải nén WinRar

Để tải WinRar chúng ta cần truy cập https://www.win-rar.com và lựa chọn "Download WinRAR" Lựa chọn "Continue to download WinRAR" và chạy file tải về Lựa chọn "Yes" Lựa chọn "Install" Lựa chọn "Ok" Hoàn tất cài đặt lựa...
- Advertisement -

Recent Posts