Cài đặt Zoom Meeting

Để cài đặt Zoom chúng ta truy cập https://zoom.us/download và lựa chọn "Download" Chạy file vừa tải về và lựa chọn "Yes" Ngay sau khi cài xong chúng ta có thể "Join a Meeting" hoặc lựa...
- Advertisement -

Recent Posts