Cài đặt VLC Media Player

Để cài đặt VLC Media Player chúng ta truy cập http://www.videolan.org và lựa chọn "Tải xuống VLC" hoặc tải trực tiếp tại liện kết http://az.edu.vn/setups/vlc-3.0.8-64bit.exe Lựa chọn tải bộ cài tương ứng với hệ điều...

Hướng dẫn cài đặt Audacity

Để cài đặt Audacity chúng ta truy cập https://www.audacityteam.org và lựa chọn tải bộ cài tương ứng với hệ điều hành của bạn về hoặc tải trực tiếp qua đường dẫn http://az.edu.vn/setups/audacity-win-2-3-3.exe Lựa chọn tải...

Cài đặt Zoom Meeting

Để cài đặt Zoom chúng ta truy cập https://zoom.us/download và lựa chọn "Download" Chạy file vừa tải về và lựa chọn "Yes" Ngay sau khi cài xong chúng ta có thể "Join a Meeting" hoặc lựa...
- Advertisement -

Recent Posts