Đồng bộ dữ liệu Google Drive

Đầu tiên chúng ta cần truy cập https://www.google.com/drive/download để tải bộ cài đặt về Lựa chọn "Agree and download" Sau khi tải về chạy file cài đặt Lựa chọn "Yes" Hoàn tất cài đặt lựa chọn "Close" Bắt đầu...

Thông báo phản hồi qua email cho Google Forms

Email Notification for Google Forms cho phép gửi email đến một địa chỉ cụ thể mỗi khi có người Submit một Forms. Để cài đặt chúng ta truy cập https://gsuite.google.com/marketplace và tìm kiếm với từ...

Khảo sát với Google Forms

Phiếu khảo sát bằng giấy vẫn thường sử dụng Truy cập địa chỉ https://forms.google.com Tạo mới khảo sát bằng cách Click "New Blank" Điền thông tin khảo sát và thêm mới câu hỏi Câu hỏi với các phương...
- Advertisement -

Recent Posts