Cài đặt WordPress

0
101

Là một nền tảng xây dựng Website một cách nhanh chóng bằng ngôn ngữ PHP, WordPress hiện nay được rất nhiều đơn vị sử dụng.

Để cài đặt WordPress chúng ta cần truy cập https://wordpress.org và lựa chọn “Get WordPress

<>

Lựa chọn Download bản WordPress mới nhất về (Ví dụ: WordPress 5.8.1) và upload lên host của bạn

Truy cập http://<domain>.edu.vn và lựa chọn ngôn ngữ rồi click “Tiếp tục

<>

Lựa chọn “Thực hiện ngay

Nhập thông tin CSDL cùng với tiền tố của bảng (LƯU Ý: nên đổi tiền tố để đảm bảo tính bảo mật) và lựa chọn “Gửi“, xem thêm bài Thêm CSDL MySQL

Thêm CSDL MySQL với DirectAdmin

Lựa chọn “Bắt đầu cài đặt

Điền thông tin Website và tài khoản Quản trị cũng như email rồi lựa chọn “Cài đặt WordPress

Cài đặt thành công → Lựa chọn “Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo cùng mật khẩu ở bước trên rồi lựa chọn “Đăng nhập

LƯU Ý: Định kỳ chúng ta nên đăng nhập vào quản trị Web để cập nhật WordPress nhằm tăng tính bảo mật hơn cho Website

Lựa chọn “Cập nhật ngay

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây