Cài đặt Windows 11 Education

0
134

Để cài đặt Windows 10 trước hết chúng ta cần tải file ISO bộ cài từ https://www.microsoft.com/en-gb/software-download/windows11 về và sử dụng phần mềm Rufus tạo Boot từ USB

Đưa đĩa DVD cài đặt vào hoặc Boot từ USB khởi động (Lưu ý: Một số máy cần ấn phím bất kỳ đề boot)

Lựa chọn ngôn ngữ (mặc định chọn US) rồi click “Next

Lựa chọn “Install now

Điền product key rồi lựa chọn “Next” hoặc Chọn “I don’t have a product key” (Trong trường hợp kích hoạt bản quyền Windows bằng tài khoản Microsoft 365)

Chọn phiên bản hệ điều hành cần cài đặt (Ví dụ: Windows 11 Education) rồi lựa chọn “Next

Trong trường hợp gặp lỗi sau chúng ta đóng cửa sổ này

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Repare your computer

Lựa chọn “Troubleshoot

Lựa chọn “Command Prompt

Gõ lệnh “regedit” và ấn Enter

Tại “HKEY_LOCAL_MACHINE” → “SYSTEM” → “Setup” lựa chọn “New” thêm mới “Key

Đặt tên là “LabConfig

Tại “LabConfig” thêm mới (New) “DWORD (32-bit) Value

Hai giá trị cần thêm là “ByPassTPMCheck” và “ByPassSecureBootCheck

Cập nhật giá trị của hai thông tin này từ “0” → “1” và lựa chọn “Ok

Đóng của sổ “Registry Editor

Gõ lệnh “setup” và ấn “Enter

Lựa chọn ngôn ngữ (Ví dụ: English (United Kingdom)) rồi click “Next

Điền product key rồi lựa chọn “Next” hoặc Chọn “I don’t have a product key” (Trong trường hợp kích hoạt bản quyền Windows bằng tài khoản Microsoft 365)

Tick “I accept the Microsoft Software License Terms. If…” rồi lựa chọn “Next

Lựa chọn “Custom: Install Windows only (advance)

Phân vùng ổ cứng bằng cách click “New

Lưu ý: trong quá trình cài đặt chúng ta nên chia ra làm 3 ổ

  1. Ổ C chứa hệ điều hành và các chương trình sẽ cài đặt sau đó
  2. Ổ D chứa dữ liệu (Data)
  3. Ổ E chưa bộ cài đặt (Setups)

Điền kích thước ổ cần tạo rồi click “Apply

Lưu ý: Thông thường ổ C cài Hệ điều hành từ 90Gb đến 120Gb

Lựa chọn “Ok

Chọn ổ cài đặt Hệ điều hành rồi lựa chọn “Next

Đợi tiến trình cài đặt hoàn tất

và khởi động lại

Chọn quốc gia (Việt Nam) rồi lựa chọn “Yes

Chọn bàn phím và lựa chọn “Yes

Lưu ý: Nên để mặc định là US

Lựa chọn “Skip

Nhập tên máy tính và khởi động lại

Điền thông tin tài khoản Microsoft 365 và lựa chọn “Next

Nhập mật khẩu tài khoản Microsoft 365 rồi lựa chọn “Sign in

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Accept

Hoàn tất cài đặt Windows 11

Lưu ý: Chúng ta cần cập nhật các bản vá của Windows 11 để đảm bảo bảo mật tránh virus

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây