Cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu

0
67

sudo apt install phpmyadmin -y

Lệnh trên sẽ cài đặt tất cả các thành phần cần thiết bao gồm các phần mở rộng PHP7. Trong quá trình cài đặt, nó sẽ nhắc bạn chọn một máy chủ web để cấu hình. Nhấn phím cách để chọn apache2. (Dấu hoa thị cho biết mục được chọn). Sau đó nhấn phím Tab và Enter để xác nhận lựa chọn của bạn.

 

Trong màn hình tiếp theo, chọn “Yes” để định cấu hình cơ sở dữ liệu cho phpMyAdmin với dbconfig-common.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây