Cài đặt PHP trên Ubuntu

0
116

Trước khi cài đặt PHP chúng ta cần kích hoạt kho lưu trữ PHP bằng lệnh sudo apt install software-properties-common

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Sau khi PPA được kích hoạt, bạn có thể cài đặt PHP v7.4 bằng lệnh sudo apt install -y php7.4 (đây là phiên bản ổn định mới nhất của PHP)

Chúng ta có thể kiểm tra phiên bản đã cài đặt có đung hay không bằng lệnh php -v

Cài đặt PHP Modules. Bạn cũng có thể cần cài đặt các modules dựa trên yêu cầu của ứng dụng. Sử dụng lệnh sudo apt-cache search php7* để tìm kiếm các modules PHP 7 có sẵn trong kho lưu trữ.

Bạn có thể cài đặt các modules PHP cần thiết trên hệ thống của bạn. Chỉ cần thay đổi phiên bản PHP với tên gói theo yêu cầu của bạn:

sudo apt install -y php7.4-mysql php7.4-curl php7.4-json php7.4-cgi php7.4-xsl php7.4-mbstring php7.4-opcache php7.4-gd php7.4-pgsql php7.4-intl php7.4-bcmath php7.4-soap

Sau khi các gói được cài đặt, hãy khởi động lại Apache để mô-đun PHP được tải lại bằng lệnh sudo systemctl restart apache2

Tiếp theo, tạo trang phpinfo.php bằng lệnh sudo nano /var/www/your_domain/phpinfo.php

Copy nội dung sau

<?php
    phpinfo();
?>

Bấm Ctrl + O và nhấn Enter để lưu file, Ctrl + X để thoát nano

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây