Cài đặt Microsoft Teams trên điện thoại

0
339

Để cài đặt Microsoft Teams trên điện thoại chúng ta cần truy cập kho ứng dụng “CH Play” hoặc “App Store

Tìm kiếm ứng dụng “Microsoft Teams” và lựa chọn “Cài đặt

Hoàn tất cài đặt lựa chọn “Mở

Điền thông tin tài khoản Office 365 và lựa chọn “Đăng nhập

Nhập mật khẩu và lựa chọn “Đăng nhập

Đăng nhập thành công, lần đầu tiên sẽ có giới thiệu → lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Ok

Khi tham gia họp/học trực tuyến chúng ta lựa chọn “Lịch” → “Tham gia

Cho phép sử dụng Micro “Trong khi dùng ứng dụng

Tham dự thành công cuộc họp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây