Cài đặt Microsoft Bookings trên điện thoại

0
63

Microsoft Bookings là một ứng dụng trong bộ Office 365 đóng vai trò như một thư ký ảo đảm nhận toàn bộ việc hẹn lịch làm việc với các đồng nghiệp, sếp, đối tác, phụ huynh, đặt phòng họp, … một cách chính xác và thuận tiện

Để cài đặt Microsoft Bookings trên điện thoại chúng ta cần truy cập kho ứng dụng “CH Play

Tìm kiếm ứng dụng “Microsoft Bookings” và lựa chọn “Cài đặt

Hoàn tất cài đặt lựa chọn “Mở

Lựa chọn “Đăng nhập

Điền thông tin tài khoản Office 365 và lựa chọn “Đăng nhập

Nhập mật khẩu và lựa chọn “Đăng nhập

Đăng nhập thành công, Lựa chọn “(+)

Điền thông tin “Doanh nghiệp” và “Ngành nghề kinh doanh” rồi lựa chọn “Tiếp theo

Thêm địa chỉ doanh nghiệp và lựa chọn “(√)

Thêm “Số điện thoại“, “Email” và “Website” và lựa chọn “Tiếp theo

Xác định Giờ làm việc và lựa chọn “Tiếp theo

Thiết lập thông tin ban đầu thành công (tại đây chúng ta có thể thêm nhân viên), Lựa chọn “Tiếp theo

Tại đây chúng ta có thể thêm dịch vụ cần Microsoft Bookings hỗ trợ và lựa chọn “Đã xong

Lịch được Microsoft Bookings quản lý

Email thông báo cấu hình hoàn tất

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây