Cài đặt BuTTY và kết nối SSH với Lunix

0
90

Để cài đặt PuTTY chúng ta cần truy cập https://putty.org và lựa chọn “Download PuTTY

Tải bộ cài về và cài đặt

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Add shortcut to PuTTY on the Desktop” và click “Install

Lựa chọn “Yes

Hoàn tất cài đặt lựa chọn “Finish

Để kết nối Server Linux chúng ta chạy PuTTY và điền địa chỉ IP của Server rồi lựa chọn “Open

Lựa chọn “Accept

Kết nối thành công và đăng nhập bằng tài khoản root

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây