Biểu đồ với dòng dữ liệu trực quan

0
53

Để xây dựng biểu đồ với dòng dữ liệu trực quan với ảnh chúng ta cần chuẩn bị một ảnh và sau khi lựa chọn vùng dữ liệu xây dựng biểu đồ lựa chọn “Insert” → “Recommended Charts

Chọn biểu đồ phù hợp và lựa chọn “Ok

Click phải chuột tại “Data Series” và lựa chọn “Format Data Series…

Lựa chọn “Fill & Line

Chọn “Picture or texture fill” → “Insert…

Chọn nguồn ảnh

Trỏ đến file ảnh muốn biểu diễn trên biểu đồ và lựa chọn “Insert

Thay đổi tỷ lệ biểu diễn dữ liệu tương ứng với hình ảnh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây