Biểu đồ nửa hình tròn trong Excel

0
59

Thông thường chúng ta có thể dễ dàng tạo Biểu đồ hình tròn cho một chuỗi giá trị trong Excel. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cần biểu diễn biểu đồ nửa hình tròn hoặc biểu đồ thể hiện có kim chỉ số nhằm thu hút sự chú ý.

Chúng ta có thể sử dụng biểu đồ hình tròn với giá trị gấp đôi (Ví dụ: Biểu diễn theo tỷ lệ % thì các giá trị cần biểu diễn tổng là 100% và một giá trị là 100% → tổng 200%)

Lựa chọn vùng dữ liệu chọn “Insert” → “Pie

Để xóa những phần không muốn hiển thị chúng ta click phải chuột và lựa chọn “Delete

Để thay đổi mầu sắc hiển thị dữ liệu chúng ta click phải chuột tại phần hiển thị dữ liệu tương ứng và lựa chọn “Format Data Point…

Tại mục “Fill & Border” chúng ta lựa chọn mầu muốn hiển thị

Với giá trị một nửa hình tròn không muốn hiển thị chúng ta có thể lựa chọn “Mầu trắng

Với giá trị “Transparency 100%” tại mục “Fill & Border

Để xoay hướng biểu đồ theo đúng hướng hiển thị mong muốn chúng ta lựa chọn “Series Options

Với “Angle of first slice” là “270º

Để chỉ hiển thị biểu đồ chúng ta có thể chọn “No fill” tại mục “Fill & Border

Để chú thích thêm cho biểu đồ động chúng ta có thể chèn TextBox với giá trị tham chiếu đến ô cell có dữ liệu động

Lúc này với việc thay đổi giá trị tại ô F3 sử dụng Data Validation

Biểu đồ hiển thị cũng thay đổi theo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây