Biểu đồ động với Macro

0
58

Làm thế nào để có thể biểu diễn danh chóng các loại biểu đồ (Cột, Tròn, Đường, …) với cùng một dữ liệu. Chúng ta có thể làm theo các bước sau:

Lựa chọn vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ và ấn tổ hợp phím “Ctrl + Q” để hiển thị Phân tích dữ liệu nhanh (Quick Analysis) → Chart → Cluster

Trước khi xây dựng Macro cần xác định rõ các bước thực hiện để tránh các bước thừa có thể gây lỗi khi chạy Macro về sau

Thực hiện các bước đã xác định. Lựa chọn “View” → “Macros” → “Record Macro…

Đặt tên cho Macro và Mô tả về macro rồi lựa chọn “Ok

Lựa chọn “Chart Design

Lựa chọn “Change Chart Type

Chọn kiểu biểu đồ và click “Ok

Để dừng quá trình ghi Macro chúng ta lựa chọn “View” → “Macros” → “Stop Recording

Tương tự lặp lại với “Biểu đồ Cột” và “Biểu đồ Đường

Để tạo một nút dùng gán Macro chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Để chèn text vào hình chúng ta click phải chuột tại hình đó và lựa chọn “Edit Text

Đặt tên “Biểu đồ Tròn

Lặp lại tương tự với “Biểu đồ Cột” và “Biểu đồ Đường

Để gán Macro chúng ta click phải chuột và lựa chọn “Assign Macro

Lựa chọn Macro tương ứng và click “Ok

Giờ chúng ta có thể click vào các nút tương ứng với đó biểu đồ sẽ thay đổi

Để xem code được sinh ra trong quá trình Record Macro chúng ta lựa chọn “View” → “Macros” → “View Macros

Lựa chọn “Edit

Code Visual Basic

Để có thể chỉnh sửa code linh hoạt hơn trong quá trình ứng dụng vào công việc chúng ta có thể tham gia khóa học VBA Cơ bản và VBA Nâng cao

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây