Biểu đồ động trong Excel với Option Button

0
50

 

Lựa chọn “Developer” → “Insert” tại Form Controls → “Option Button

Lúc này con trỏ chuột sẽ đổi thành dấu (+) và di chuyển đến vị trí muốn chèn Option Button

Click phải chuột tại Option Button vừa chèn và lựa chọn “Edit Text

Chỉnh sửa text thành “Quý 1” tương ứng với cột dữ liệu ở dưới và làm tương tự với “Quý 2”, “Quý 3”, “Quý 4”

Click phải chuột tại Option Button bất kỳ và lựa chọn “Format Control…

Click vào “Cell link” và lựa chọn ô trên Excel (Ví dụ: A2) sau đó ấn “Ok

Lúc này khi click vào Option Button tương ứng giá trị tại A2 sẽ thay đổi

Tiếp theo tại ô G3 chúng ta sử dụng INDEX để tạo dữ liệu động mỗi khi lựa chọn Option Button tương ứng

Tương tự như vậy với các ô có dữ liệu

Để vẽ biểu đồ động chúng ta bôi đen cột “Họ và tên” giữ Ctrl và bôi đen cột Dữ liệu động rồi lựa chọn “Insert” → “Recommended Charts

Lựa chọn biểu đồ mong muốn và ấn “Ok

Lúc này khi chúng ta lựa chọn “Option Button” tương ứng dữ liệu biểu đồ sẽ thay đổi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây